طرح "نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/11 دوره : دهم شماره ثبت : 478 شماره اجلاسیه : 247 ترتیب چاپ : 1119 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری