طرح "اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/15 دوره : دهم شماره ثبت : 483 شماره اجلاسیه : 248 ترتیب چاپ : 1129 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/15 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری