طرح "اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/18 دوره : دهم شماره ثبت : 486 شماره اجلاسیه : 250 ترتیب چاپ : 1133 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/18 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی