طرح"اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/08/02 دوره : دهم شماره ثبت : 490 شماره اجلاسیه : 253 ترتیب چاپ : 253 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور فرعی :  فرهنگی ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/08/02 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی