طرح " اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/08/13 دوره : دهم شماره ثبت : 494 شماره اجلاسیه : 255 ترتیب چاپ : 1175 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/08/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری