طرح " ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/08/14 دوره : دهم شماره ثبت : 495 شماره اجلاسیه : 256 ترتیب چاپ : 1176 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/08/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری