طرح"اصلاح مواد(15) و (16) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/07 دوره : دهم شماره ثبت : 503 شماره اجلاسیه : 261 ترتیب چاپ : 1205 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری