طرح"استفساریه جزء(1) بند (ب) ماده(44) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه افتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/07 دوره : دهم شماره ثبت : 504 شماره اجلاسیه : 261 ترتیب چاپ : 126 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری