طرح "مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/11 دوره : دهم شماره ثبت : 506 شماره اجلاسیه : 262 ترتیب چاپ : 1208 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری