طرح استفساریه بند «الف» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بررسی کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/25 دوره : دهم شماره ثبت : 513 شماره اجلاسیه : 265 ترتیب چاپ : 1225 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/12/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 513
3 ›  1397/12/26 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
4 ›  1398/02/24 بایگانی
یک شوری