طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/25 دوره : دهم شماره ثبت : 514 شماره اجلاسیه : 265 ترتیب چاپ : 1226 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  عمران، فرهنگی ، بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات فرهنگی، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/12/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 514