طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/10/02 دوره : دهم شماره ثبت : 519 شماره اجلاسیه : 268 ترتیب چاپ : 1239 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی ، معاونت پژوهش های سیاسی - حقوقی فرعی :  معاونت پژوهش های فرهنگی - اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/10/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری