لایحه اصلاح بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/11/07 دوره : دهم شماره ثبت : 538 شماره اجلاسیه : 280 ترتیب چاپ : 1286 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  صنایع و معادن

دفتر

فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/11/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری