طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/11/14 دوره : دهم شماره ثبت : 540 شماره اجلاسیه : 283 ترتیب چاپ : 1290 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/11/14 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی