طرح تعویق واگذاری شرکتهای دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/11/15 دوره : دهم شماره ثبت : 543 شماره اجلاسیه : 284 ترتیب چاپ : 1295 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/11/15 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک شوری