طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری واقتصادی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/11/16 دوره : دهم شماره ثبت : 545 شماره اجلاسیه : 285 ترتیب چاپ : 1298 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/11/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری