طرح مدیریت تعارض منافع

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/12/20 دوره : دهم شماره ثبت : 555 شماره اجلاسیه : 301 ترتیب چاپ : 1335 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/12/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری