طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/01/27 دوره : دهم شماره ثبت : 563 شماره اجلاسیه : 310 ترتیب چاپ : 1370 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/01/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری