طرح اصلاح مواد (323) و (325) قانون مدنی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/02/22 دوره : دهم شماره ثبت : 565 شماره اجلاسیه : 319 ترتیب چاپ : 1391 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/02/22 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری