طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها همانند تهران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/02/24 دوره : دهم شماره ثبت : 571 شماره اجلاسیه : 322 ترتیب چاپ : 1400 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/02/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری