طرح استفساریه ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/03/19 دوره : دهم شماره ثبت : 577 شماره اجلاسیه : 329 ترتیب چاپ : 1421 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/03/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری