طرح تبدیل وضعیت شاغلین دستگاههای دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا 1396

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/03/19 دوره : دهم شماره ثبت : 578 شماره اجلاسیه : 329 ترتیب چاپ : 1422 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/03/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری