طرح خروج از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/11/08 دوره : دهم شماره ثبت : 715 شماره اجلاسیه : 415 ترتیب چاپ : 1816 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/11/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری