لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1387/04/05 دوره : هشتم شماره ثبت : 100 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1387/04/05 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1387/06/01 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1387/09/20 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
4 ›  1387/10/01 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
5 ›  1387/10/04 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
6 ›  1387/10/10 ابلاغ به دولت
یک شوری