لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1388/10/20 دوره : هشتم شماره ثبت : 419 شماره اجلاسیه : 160 ترتیب چاپ : 1072 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات فرهنگی، آموزش، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات بنیادین حکومتی، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، کتابخانه، مطالعات فناوری های نوین ، مطالعات سیاسی ، نشریه، معاونت پژوهشی، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 15

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1388/10/20 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1388/10/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1389/09/28 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
4 ›  1389/10/06 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
5 ›  1389/10/09 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
6 ›  1389/10/11 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1389/10/11 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
8 ›  1389/10/15 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
9 ›  1389/10/15 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1389/10/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)
یک شوری
11 ›  1389/10/16 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
12 ›  1389/10/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
13 ›  1389/10/25 ابلاغ به دولت
یک شوری
14 ›  1389/10/27 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک شوری
15 ›  1389/10/30 ابلاغ به دولت
یک شوری