لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1390/12/15 دوره : هشتم شماره ثبت : 662 شماره اجلاسیه : 402 ترتیب چاپ : 1886 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، انرژی، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1390/12/15 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1390/12/15 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/01/22 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1391/01/29 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری