لایحه گذرنامه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/01/20 دوره : هشتم شماره ثبت : 666 شماره اجلاسیه : 410 ترتیب چاپ : 1907 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/01/20 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/01/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری