طرح تبدیل نظام انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا به نظام انتخاباتی تناسبی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1394/09/17 دوره : نهم شماره ثبت : 632 شماره اجلاسیه : 377 ترتیب چاپ : 1647 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی
فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1394/09/17 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1394/12/16 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری