طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1394/10/29 دوره : نهم شماره ثبت : 650 شماره اجلاسیه : 391 ترتیب چاپ : 1692 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1394/10/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری