لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (اعاده شده از شورای نگهبان)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/25 دوره : دهم شماره ثبت : 26 ترتیب چاپ : 33 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/25 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
2 ›  1395/05/17 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
3 ›  1395/05/18 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری