لایحه مالیات بر ارزش افزوده

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/12/24 دوره : دهم شماره ثبت : 252 شماره اجلاسیه : 94 ترتیب چاپ : 460 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، انرژی، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/12/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/03/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
3 ›  1397/10/25 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری