طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/27 دوره : دهم شماره ثبت : 293 شماره اجلاسیه : 124 ترتیب چاپ : 582 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  بهداشت و درمان فرعی :  آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، شوراها و امور داخلی کشور

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/09/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 293