لایحه آیین دادرسی کیفری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1387/11/06 دوره : هشتم شماره ثبت : 270 شماره اجلاسیه : 60 ترتیب چاپ : 546 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  معاونت پژوهشی
فرعی :  معاونت پژوهشی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1387/11/06 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1387/11/06 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1388/09/11 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1390/03/02 گزارش کمیسیون طبق اصل 85
یک شوری
5 ›  1390/12/03 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1390/12/10 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
7 ›  1390/12/22 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری