لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1390/10/07 دوره : هشتم شماره ثبت : 632 شماره اجلاسیه : 389 ترتیب چاپ : 1815 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  بهداشت و درمان فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1390/10/07 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1390/10/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/01/22 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری