لایحه بودجه سال 1391 کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1390/11/12 دوره : هشتم شماره ثبت : 653 شماره اجلاسیه : 398 ترتیب چاپ : 1873 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

دفتر

فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، کسب و کار، مطالعات فرهنگی، مطالعات اقتصادی ، آموزش، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات بنیادین حکومتی، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، کتابخانه، مطالعات فناوری های نوین ، مطالعات سیاسی ، نشریه، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1390/11/12 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1390/11/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/01/16 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری