لایحه تصویب پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1390/11/12 دوره : هشتم شماره ثبت : 654 شماره اجلاسیه : 398 ترتیب چاپ : 1874 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  عمران، اقتصادی ، انرژی، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1390/11/12 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1390/11/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/01/22 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری