لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهموری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1390/10/09 دوره : هشتم شماره ثبت : 649 شماره اجلاسیه : 396 ترتیب چاپ : 1863 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  فرهنگی ، اقتصادی ، بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1390/10/09 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1390/10/09 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/01/15 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری