[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه چگونگی امهال وام
تاریخ : 1396/11/08

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه چگونگی امهال وام

چاپی : SHM-366.pdf SHM-366.pdf تاریخ سند : 1396/11/08 شماره چاپ : 4102