1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ : 1397/03/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

چاپی : I-411.pdf I-411.pdf دست‌نویس : ID-411.pdf ID-411.pdf تاریخ سند : 1397/04/02 شماره چاپ : 975