[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
تاریخ : 1391/07/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

چاپی : I-159.pdf I-159.pdf دست‌نویس : ID-159.pdf ID-159.pdf تاریخ سند : 1391/08/01 شماره چاپ : 251