[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/08/28 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/08/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور

چاپی : I-181.pdf I-181.pdf دست‌نویس : ID-181.pdf ID-181.pdf تاریخ سند : 1391/09/25 شماره چاپ : 318

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/08/28 به تصویب رسید.