[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح بند (2-3) قانون بودجه 1391 کل کشور به منظور تنظیم بازار خرید و فروش ارز
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/11/03 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/11/03

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح بند (2-3) قانون بودجه 1391 کل کشور به منظور تنظیم بازار خرید و فروش ارز

چاپی : I-222.pdf I-222.pdf دست‌نویس : ID-222.pdf ID-222.pdf تاریخ سند : 1391/11/23 شماره چاپ : 427

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1391/11/03 به تصویب نرسید.