[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/02/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-453.pdf I-453.pdf دست‌نویس : ID-453.pdf ID-453.pdf تاریخ سند : 1393/03/03 شماره چاپ : 1030