‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور
تاریخ : 1393/05/29

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور

چاپی : P-181.pdf P-181.pdf تاریخ سند : 1393/05/29 شماره چاپ : 1150

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 318

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/05/29

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 9

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
764046 یعقوب جدگال یعقوب جدگال سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر) نهم
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) دهم
813523 سیدباقر حسینی سیدباقر حسینی سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم
813714 سیدسعید حیدری طیب سیدسعید حیدری طیب کرمانشاه (کرمانشاه) نهم
813516 حلیمه عالی حلیمه عالی سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم
811961 عباس مقتدای خوراسگانی عباس مقتدای خوراسگانی اصفهان (اصفهان) نهم
760250 هدایت اله میرمرادزهی هدایت اله میرمرادزهی سیستان و بلوچستان (زابلی / سراوان / سیب) نهم
701792 حمیدرضا پشنگ حمیدرضا پشنگ سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد / کورین) نهم
813525 ناصر کاشانی ناصر کاشانی سیستان و بلوچستان (زاهدان) نهم