[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی
تاریخ : 1393/08/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی

چاپی : I-524.pdf I-524.pdf دست‌نویس : ID-524.pdf ID-524.pdf تاریخ سند : 1393/08/18 شماره چاپ : 1262