[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها
تاریخ : 1393/10/07

نسخه چاپی

عنوان : طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها

چاپی : I-537.pdf I-537.pdf دست‌نویس : ID-537.pdf ID-537.pdf تاریخ سند : 1393/10/22 شماره چاپ : 1308

پیوست ها

1393/10/22 پیوست 1 پیوست : I-537P1.pdf I-537P1.pdf