1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
تاریخ : 1394/02/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی

چاپی : I-567.pdf I-567.pdf دست‌نویس : ID-567.pdf ID-567.pdf تاریخ سند : 1394/03/03 شماره چاپ : 1417