جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
391 طرح الزام دولت به توقف مطالعه ، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سد سازی در حوضه های آبریز رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های محلی بمدت پنج سال
» 1397/02/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/02/02
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/03/01 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
363 طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
» 1396/10/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/10/26
دوره : دهم
342 طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
» 1397/01/19 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1396/09/05
دوره : دهم
319 لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)
» 1397/03/03 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/06/08
دوره : دهم
302 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
» 1396/08/27 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/28
دوره : دهم
301 لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
» 1396/07/26 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/04/28
دوره : دهم
241 موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
» 1396/10/27 : مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)
1395/12/07
دوره : دهم
236 طرح "اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن"
» 1395/11/26 : اعلام تقدیم لایحه
1395/11/26
دوره : دهم
180 لایحه موافقتنامه پاریس
» 1396/04/17 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم