جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
319 لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)
» 1396/08/09 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1396/06/08
دوره : دهم
302 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
» 1396/06/22 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1396/04/28
دوره : دهم
301 لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
» 1396/07/26 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/04/28
دوره : دهم
241 موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
» 1396/08/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/12/07
دوره : دهم
236 طرح "اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن"
» 1395/11/26 : اعلام تقدیم لایحه
1395/11/26
دوره : دهم
180 لایحه موافقتنامه پاریس
» 1396/04/17 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
172 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
» 1395/07/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/05/20
دوره : دهم
162 طرح حفاظت از اراضی کشاورزی
» 1395/09/14 : بایگانی
1395/05/13
دوره : دهم
161 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن
» 1396/08/02 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1395/05/16
دوره : دهم
158 طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
» 1395/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/27
دوره : دهم