جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
328 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
» 1396/07/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/19
دوره : دهم
327 طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری
» 1396/07/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/16
دوره : دهم
322 لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
» 1396/08/01 : گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1396/07/04
دوره : دهم
309 طرح شمول مشاغل سخت و زیان آور در مورد متصدیان مشاغل تجزیه و توزیع (موزعین) شاغل در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
» 1396/07/03 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1396/05/17
دوره : دهم
306 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه
» 1396/07/18 : گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1396/04/28
دوره : دهم
297 طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود
» 1396/07/11 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1396/04/27
دوره : دهم
296 طرح الحاق یک ماده به قانون تقسیمات کشوری
» 1396/07/12 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1396/04/27
دوره : دهم
292 طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی
» 1396/06/15 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/27
دوره : دهم
289 طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
» 1396/05/24 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1396/04/27
دوره : دهم
284 طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان
» 1396/05/28 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/20
دوره : دهم