جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
369 طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی)
» 1396/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/04
دوره : دهم
359 طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران
» 1397/01/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/10/06
دوره : دهم
351 طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
» 1396/09/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/09/28
دوره : دهم
348 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
» 1396/12/26 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1396/09/19
دوره : دهم
343 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1397/01/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/08
دوره : دهم
339 طرح اصلاح تعطیلات رسمی
» 1396/10/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/01
دوره : دهم
338 طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
» 1396/09/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/09/01
دوره : دهم
330 طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
» 1396/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/30
دوره : دهم
317 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351
» 1396/12/13 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/06/07
دوره : دهم
316 طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1396/09/25 : بایگانی
1396/06/07
دوره : دهم